Nytt nummer ute nu!

Nu är nummer fyra ute! Temat är ”Insjöfisk”. Du kommer bland annat att kunna läsa om olika projekt som är igång med syfta att främja insjöfisket. En fantastisk resurs som vi borde vara bättre på att ta hand om, läs mer på sidan 16. Nenne Jacobson Granath tar oss med på ålafiske i Hanöbukten. En berättelse om ålfisket och dess historia, nutid och framtid, hittar du på sidan 6. Från och med detta nummer kommer vi också bli uppdaterade på vad som händer inom insjöfisket. Mats Ingemarsson, vd för Insjöfiskarenas centralförbund informerar oss och uppdaterar oss i deras spalt Insjönytt på sidan 12. Utöver massa reportage och artiklar om insjöfisk kan du också läsa om årets hummerpremiär och om märkning av blåfenad tonfisk på sidan 4. Dessutom får vi ta del av Niklas Steinwalls dryckestips, denna gång om goda drycker till gös och abborre, sidan 22. Har du inte fått ett tryckt nummer och önskar ett är du välkommen att höra av dig till Sjömatsfrämjandet.