Nytt nummer ute nu!

Årets sista nummer är nu tryckt! Temat är ”Torsk”. En fisk som engagerar och skapar känslor, en fisk som vi alla har en relation till på något sätt. I detta nummer kommer du kunna läsa om Torskens historia, om konstgjorda rev som gynnar torsken och om vad Brexit innebär för fisket. Och trots torskfiskestopp i Östersjön (s. 10) kan vi också läsa om hoppfulla fynd av torskyngel i Öresund på sidan 4. Utöver massa reportage och artiklar om torsk kan du också läsa om den gemensamma fiskeripolitiken på sidan 16 och 17 och om projekt och företag som jobbar för att maximera utfallet av fisken på olika sätt s. 24-25. Dessutom får vi ta del av Niklas Steinwalls dryckestips, denna gång om hur man tänker kring rött vin till fisk, sidan 26. Har du inte fått ett tryckt nummer och önskar ett är du välkommen att höra av dig till Sjömatsfrämjandet.