Publicerad 2019-07-19 kl 06:10

Kategori

Lådor

Mängd

Fisk

135 st

2 269 kg

Havskräfta

253 st

4 124 kg

Hummer

1 st

3 kg

Insjöfisk

77 st

1 356 kg

Insjökräfta

5 st

42 kg

Krabba

10 st

126 kg

Makrill

47 st

733 kg

Räka Kokt

289 st

4 257 kg

Mixad låda

6 st

69 kg

Summa

823 st

12 979 kg


För produkterna nedan gäller Färsk Rensad om inget annat anges.

Produkt

Lådor

Mängd

Abborre 1 Hel

8 st

157 kg

Abborre 2 Hel

2 st

18 kg

Abborre Filé

1 st

25 kg

Bergtunga 3

4 st

18 kg

Braxen Hel

1 st

21 kg

Gädda 3 Hel

6 st

59 kg

Gädda 4 Hel

4 st

69 kg

Gös 1 Hel

2 st

9 kg

Gös 2 Hel

14 st

232 kg

Gös 3 Hel

21 st

424 kg

Gös 4 Hel

7 st

113 kg

Havskatt

2 st

3 kg

Havskräfta Levande

210 st

3 621 kg

Havskräfta Levande "Bur"

22 st

237 kg

Havskräfta Stjärtfena

21 st

266 kg

Hummer Levande

1 st

3 kg

Karamellräka Hel Kokt

2 st

18 kg

Knot 2 Hel

2 st

7 kg

Kolja 2

1 st

22 kg

Kolja 3

1 st

17 kg

Kolja 4

1 st

10 kg

Krabba 1 Levande

6 st

81 kg

Krabba 2 Levande

1 st

15 kg

Krabba Klor

2 st

23 kg

Kummel 1

2 st

31 kg

Kummel 2

2 st

27 kg

Lax

7 st

136 kg

Lyrtorsk 4

1 st

7 kg

Långa 3

2 st

44 kg

Makrill 1 Hel

6 st

93 kg

Makrill 2 Hel

11 st

90 kg

Makrill 3 Hel

5 st

50 kg

Makrill Hel "Dörj"

25 st

500 kg

Marulk 2

1 st

11 kg

Marulk 4

1 st

5 kg

Marulk 5

3 st

73 kg

Marulk 5 Urtagen utan huvud

1 st

4 kg

Mixad låda

6 st

69 kg

Piggvar 2

1 st

1 kg

Piggvar 3

1 st

1 kg

Piggvar Filé

2 st

16 kg

Räka 1 Hel Kokt

282 st

4 191 kg

Röd glasräka Hel Kokt

5 st

48 kg

Rödspätta 1

1 st

3 kg

Rödspätta 2

7 st

68 kg

Rödspätta 3

5 st

57 kg

Rödspätta 4

5 st

80 kg

Rödtunga 1

1 st

2 kg

Rödtunga 2

9 st

73 kg

Rödtunga 4

2 st

28 kg

Sej 1

1 st

30 kg

Sej 2

11 st

319 kg

Sej 3

17 st

522 kg

Sej 4

3 st

51 kg

Sej 4 Övrigt

5 st

25 kg

Signalkräfta Levande

5 st

42 kg

Sjötunga 3

2 st

3 kg

Sjötunga 4

1 st

5 kg

Slätvar 1

1 st

6 kg

Slätvar 2

1 st

6 kg

Tioarmad bläckfisk Hel

1 st

17 kg

Torsk 1

3 st

36 kg

Torsk 2

3 st

20 kg

Torsk 3

8 st

176 kg

Torsk 4

11 st

230 kg

Torsk 5

8 st

204 kg

Trollkrabba Levande

1 st

7 kg

Vitling 4

1 st

11 kg

Ål 3 Hel

3 st

81 kg

Öring

1 st

12 kg