Föranmälan

I de bifogade länkarna finns information om hur räkorna lottas fram samt information om turordning i form av pdf:er

 Räklottning 

Info turordning m