Auktion 2020-11-27

Fastställda. Publicerade den 27:e november 2020 kl 11:50.

Kategori

Antal lådor

Räka

795 st

Havskräfta

253 st

Fisk

261 st

Krabba

107 st

Insjöfisk

9 st

Hummer

21 st

Haj

16 st

Summa

1 462 st


Endast homogena lådor redovisas nedan. Om inget annat anges gäller:

Prisnoteringar i [kr/kg] exklusive moms och andra avgifter och Mängd i [kg].

Produkt

Lägst

Medel

Högst

Mängd

Fjärsing 2 Hel

52,00

52,00

52,00

4

Fjärsing 3 Hel

28,00

34,36

42,00

11

Fjärsing 4 Hel

33,00

33,00

33,00

4

Gädda 3 Hel

13,50

14,19

15,00

26

Gös 2 Hel

72,00

72,00

72,00

12

Gös 3 Hel

69,00

70,15

74,00

61

Gös 4 Hel

67,00

69,29

75,00

14

Havskräfta Levande

97,00

128,43

320,00

3 280

Havskräfta Levande "Bur"

116,00

165,71

440,00

424

Havskräfta Stjärtfena

80,00

113,52

200,00

196

Hummer Levande

190,00

312,78

375,00

106

Hälleflundra

80,00

139,00

198,00

34

Knot 1 Hel

36,00

36,00

36,00

2

Kolja 1

60,00

62,20

66,00

401

Kolja 2

45,00

53,34

64,00

56

Kolja 4

32,00

32,00

32,00

5

Kolja Filé

80,00

84,20

90,00

50

Krabba 1 Levande

12,00

18,50

26,00

408

Krabba 2 Levande

10,00

32,18

136,00

996

Krabba Klor

25,00

88,89

129,00

238

Kummel 1

51,00

58,50

66,00

20

Kummel Filé

90,00

98,18

104,00

33

Långa 1

50,00

70,80

86,00

74

Långa 2

56,00

56,00

56,00

29

Långa 3

20,00

23,53

25,00

34

Marulk 1

44,00

49,48

54,00

46

Marulk 3

45,00

45,00

45,00

17

Marulk 3 Urtagen utan huvud

131,00

140,50

150,00

20

Marulk 4

32,00

40,00

50,00

63

Marulk 5

31,00

31,00

31,00

7

Marulk 5 Urtagen utan huvud

124,00

128,20

138,00

10

Pigghaj 1 Hel

15,00

15,94

16,00

170

Pigghaj 2 Hel

10,00

11,36

16,00

118

Piggvar 1

120,00

120,00

120,00

1

Piggvar 2

152,00

152,00

152,00

1

Räka

50,00

86,56

168,00

11 740

Räka 1 Hel

131,00

131,00

131,00

10

Räka 2 Hel "Råräka"

40,00

40,00

40,00

15

Rödspätta 1

79,00

79,00

79,00

4

Rödspätta 2

81,00

102,61

116,00

69

Rödspätta 3

56,00

66,08

76,00

103

Rödspätta 4

20,00

28,32

38,00

127

Rödtunga 1

114,00

114,00

114,00

9

Rödtunga 2

50,00

102,69

140,00

67

Rödtunga 3

46,00

64,61

71,00

33

Rödtunga 4

30,00

47,33

86,00

21

Sej 1

14,00

16,66

18,00

108

Sej 2

15,00

15,57

18,00

367

Sej 3

11,00

14,28

16,50

1 172

Sej 4

13,50

14,33

15,00

555

Sjötunga 2

107,00

107,00

107,00

3

Sjötunga 3

84,00

84,00

84,00

4

Sjötunga 4

174,00

174,00

174,00

3

Sjötunga 5

110,00

127,25

133,00

4

Skrubbskädda Filé

25,00

25,00

25,00

50

Slätvar 2

42,00

90,36

123,00

50

Tioarmad bläckfisk Hel

70,00

107,70

133,00

129

Torsk 1

84,00

102,46

120,00

79

Torsk 2

52,00

76,17

94,00

154

Torsk 3

63,00

75,50

86,00

345

Torsk 4

52,00

63,55

72,00

174

Torsk 5

30,00

43,31

80,00

163

Torsk Fiskägg

140,00

140,00

140,00

15

Trollkrabba Levande

10,00

10,00

10,00

20