Auktion 2019-09-18

Preliminära efter avslutad auktion. Publicerade 2019-09-18 kl 09:44.

Kategori

Antal lådor

Fisk

106 st

Havskräfta

75 st

Hummer

10 st

Insjöfisk

57 st

Insjökräfta

13 st

Räka

246 st

Summa

507 st


Endast homogena lådor redovisas nedan. Om inget annat anges gäller:

Prisnoteringar i [kr/kg] exklusive moms och andra avgifter, Mängd i [kg] och Lådor i [st].

Produkt

Medelpris

Högst

Mängd

Lådor

Abborre 1

83,00

83,00

16

1

Abborre 2

38,43

72,00

21

2

Abborre 3

22,75

25,50

18

2

Braxen

16,29

16,50

51

2

Fjärsing 4

42,00

42,00

15

1

Gädda 1

74,00

74,00

6

1

Gös 2

112,00

112,00

20

2

Gös 3

109,06

110,00

36

2

Havskräfta Levande

185,77

306,00

790

44

Havskräfta Levande "Bur"

247,96

505,00

357

25

Havskräfta, Stjärtfena

95,74

114,00

77

5

Hummer

394,00

430,00

50

10

Hälleflundra

86,95

108,00

146

12

Hälleflundra, Urtagen utan huvud

79,52

100,00

84

4

Karamellräka

125,00

125,00

3

1

Kungsfisk 2

53,52

59,00

40

3

Marulk 1, Urtagen utan huvud

110,86

116,00

49

5

Marulk 2, Urtagen utan huvud

108,12

112,00

34

4

Marulk 3, Urtagen utan huvud

108,00

108,00

76

7

Marulk 4, Urtagen utan huvud

110,00

110,00

31

3

Räka

164,22

204,00

3 566

239

Räka 2

40,00

40,00

21

2

Räka 2 Hel "Råräka"

30,00

30,00

61

4

Röding

90,73

100,00

495

45

Rödspätta 4

33,00

33,00

9

1

Rödtunga, Filé

105,37

118,00

80

16

Sej 2

26,73

29,00

142

6

Sej 3

27,58

28,00

830

31

Sej 4

34,00

34,00

30

1

Signalkräfta

151,15

236,00

130

13

Siklöja

55,00

55,00

5

1

Slätvar 2

65,00

65,00

4

1

Tioarmad bläckfisk

114,29

120,00

7

2

Torsk 2

48,25

64,00

80

4

Torsk 3

71,00

71,00

50

2

Torsk 4

77,00

77,00

22

1

Torsk 5

64,00

64,00

10

1

Trollhummer

30,00

30,00

2

1