Auktion 2020-01-28

Fastställda. Publicerade den 28:e januari 2020 kl 10:10.

Kategori

Antal lådor

Räka

116 st

Havskräfta

195 st

Fisk

84 st

Insjöfisk

57 st

Hummer

3 st

Summa

455 st


Endast homogena lådor redovisas nedan. Om inget annat anges gäller:

Prisnoteringar i [kr/kg] exklusive moms och andra avgifter och Mängd i [kg].

Produkt

Lägst

Medel

Högst

Mängd

Gädda 1 Hel

26,00

26,35

27,50

39

Gädda 2 Hel

26,50

27,01

27,50

49

Gädda 3 Hel

23,00

23,00

23,00

15

Gös 1 Hel

66,00

74,22

76,00

98

Gös 2 Hel

63,00

67,41

76,00

373

Gös 3 Hel

59,00

62,97

72,00

515

Havskräfta Levande

87,00

118,95

325,00

2 901

Havskräfta Levande "Bur"

88,00

171,07

435,00

178

Havskräfta Stjärtfena

60,00

104,12

245,00

187

Hummer Levande

610,00

620,18

638,00

11

Lax

105,00

105,00

105,00

31

Långa 1 Övrigt

71,00

77,97

80,00

101

Marulk 5

59,00

59,00

59,00

12

Räka

95,00

182,82

234,00

1 660

Räka 2 Hel "Råräka"

40,00

40,00

40,00

58

Rödspätta 4

32,00

32,00

32,00

14

Rödspätta Filé

150,00

150,00

150,00

26

Sej 1 Övrigt

40,00

46,38

48,00

65

Sej Filé

60,00

64,80

68,00

50

Sjötunga 3

173,00

173,00

173,00

6

Skrubbskädda 2 Hel

12,00

12,00

12,00

12

Slätvar 2

78,00

105,94

116,00

35

Torsk 1

71,00

71,00

71,00

10

Torsk 1 Övrigt

100,00

105,67

111,00

135

Torsk 3

71,00

71,00

71,00

25

Torsk 4

60,00

60,00

60,00

21

Torsk 5

61,00

61,00

61,00

23

Torsk Fiskägg

93,00

109,00

141,00

3

Vitling 4

20,00

20,00

20,00

2