Auktion 2020-07-10

Fastställda. Publicerade den 10:e juli 2020 kl 11:30.

Kategori

Antal lådor

Räka

481 st

Havskräfta

287 st

Fisk

205 st

Krabba

53 st

Insjöfisk

90 st

Makrill

89 st

Insjökräfta

1 st

Summa

1 206 st


Endast homogena lådor redovisas nedan. Om inget annat anges gäller:

Prisnoteringar i [kr/kg] exklusive moms och andra avgifter och Mängd i [kg].

Produkt

Lägst

Medel

Högst

Mängd

Abborre 1 Hel

70,00

75,19

89,00

74

Abborre 2 Hel

37,00

48,67

58,00

9

Abborre 3 Hel

15,50

15,50

15,50

8

Asp Hel

13,50

14,45

17,00

22

Bergtunga 1

42,00

42,00

42,00

5

Bergtunga 3

25,00

25,00

25,00

2

Braxen Hel

7,00

12,05

15,50

172

Fjällbrosme Filé

25,00

25,00

25,00

113

Gädda 1 Hel

75,00

75,00

75,00

4

Gädda 2 Hel

74,00

74,00

74,00

14

Gädda 3 Hel

65,00

71,78

76,00

58

Gädda 4 Hel

50,00

72,66

75,00

32

Gös 1 Hel

201,00

201,00

201,00

9

Gös 2 Hel

136,00

159,01

169,00

133

Gös 3 Hel

65,00

86,65

98,00

547

Gös 4 Hel

74,00

81,42

93,00

184

Havskatt

53,00

53,00

53,00

3

Havskräfta Levande

80,00

209,08

400,00

3 215

Havskräfta Levande "Bur"

50,00

226,62

330,00

716

Havskräfta Stjärtfena

80,00

156,25

440,00

211

Hälleflundra

184,00

184,00

184,00

11

Karamellräka Hel Kokt

127,00

129,12

133,00

17

Knot 2 Hel

15,00

19,62

21,00

13

Kolja 3

44,00

44,00

44,00

2

Krabba 2 Levande

10,00

12,63

17,00

260

Krabba Klor

28,00

76,95

135,00

389

Kummel 1

45,00

47,99

52,00

117

Kummel 2

34,00

34,00

34,00

125

Kummel 3

25,50

29,04

33,00

57

Kummel 4

29,00

29,00

29,00

3

Lax

65,00

71,37

100,00

308

Långa 1

72,00

72,78

73,00

37

Långa 2

29,50

38,03

46,00

29

Långa 3

30,00

61,20

69,00

25

Makrill 1 Hel

49,00

52,03

64,00

725

Makrill 1 Hel "Dörj"

52,00

55,29

60,00

343

Makrill 2 Hel

43,00

44,00

45,00

36

Makrill 2 Hel "Dörj"

25,00

45,16

59,00

196

Makrill 3 Hel

15,00

15,00

15,00

20

Makrill 3 Hel "Dörj"

20,00

25,66

46,00

244

Marulk 1

96,00

97,75

100,00

32

Marulk 1 Urtagen utan huvud

182,00

239,17

268,00

24

Marulk 2 Urtagen utan huvud

126,00

126,00

126,00

9

Marulk 3

50,00

50,00

50,00

9

Marulk 3 Urtagen utan huvud

222,00

222,00

222,00

6

Piggvar 3

226,00

226,00

226,00

1

Räka

159,00

196,35

384,00

6 320

Räka 2 Hel Kokt

40,00

78,06

101,00

527

Röd glasräka Hel Kokt

116,00

122,72

134,00

46

Rödspätta 2

32,00

74,36

85,00

28

Rödspätta 3

15,00

64,85

80,00

46

Rödspätta 4

24,00

31,53

40,00

62

Rödspätta Filé

136,00

144,89

152,00

18

Rödtunga 1

102,00

102,00

102,00

2

Rödtunga 2

59,00

85,10

100,00

20

Rödtunga 3

32,00

64,93

70,00

15

Rödtunga 4

40,00

40,00

40,00

2

Sej 1

24,00

24,00

24,00

11

Sej 2

19,00

20,62

25,50

113

Sej 3

14,50

20,15

28,00

499

Sej 4

15,50

19,13

22,50

242

Sej Filé

27,00

31,92

35,00

400

Signalkräfta Levande

220,00

220,00

220,00

7

Sjötunga 3

158,00

158,00

158,00

4

Sjötunga 4

186,00

186,00

186,00

2

Sjötunga 5

162,00

162,00

162,00

2

Slätvar 2

50,00

56,54

67,00

13

Sutare Hel

15,50

15,50

15,50

2

Tioarmad bläckfisk Hel

42,00

103,57

182,00

23

Torsk 1

82,00

93,71

97,00

41

Torsk 2

60,00

82,11

90,00

38

Torsk 3

38,00

78,46

86,00

134

Torsk 4

72,00

76,52

77,00

84

Torsk 5

38,00

73,05

84,00

21

Ål 1 Hel

81,00

81,00

81,00

20

Ål 2 Hel

93,00

93,00

93,00

40

Ål 3 Hel

66,00

80,42

94,00

71