Auktion 2018-07-19

Hittills under pågående auktion. Publicerade 2018-07-19 kl 06:45.

Kategori

Antal lådor

Fisk

23 st

Räka

81 st

Havskräfta

51 st

Summa

155 st


Endast homogena lådor redovisas nedan. Om inget annat anges gäller:

Prisnoteringar i [kr/kg] exklusive moms och andra avgifter, Mängd i [kg] och Lådor i [st].

Produkt

Medelpris

Högst

Mängd

Lådor

Havskräfta Levande

111,56

120,00

783

42

Havskräfta Levande "Bur"

210,45

256,00

71

6

Havskräfta, Stjärtfena

103,67

108,00

36

4

Kummel 1

44,00

44,00

38

1

Långa 3

38,00

38,00

10

1

Marulk 1

100,00

100,00

28

1

Marulk 3

40,92

45,00

53

2

Marulk 3, Urtagen utan huvud

90,00

90,00

4

1

Räka

261,12

302,00

1 095

73

Räka 2

46,51

50,00

129

9

Rödtunga 2

80,00

80,00

20

1

Sej 2

20,50

20,50

22

1

Sej 3

23,39

25,50

322

9

Sej 4

10,00

10,00

58

2

Torsk 2

63,00

63,00

13

1

Torsk 3

367,75

644,00

36

2

Torsk 4

61,00

61,00

20

1