Loading...
Hem2023-10-30T10:10:47+01:00

Sveriges största fiskauktion

Välkommen till Göteborgs Fiskauktion, Sveriges största av sitt slag. I mer än 100 år har det bedrivits handel på samma plats i Fiskhamnen i Göteborg. Då, för 100 år sedan vimlade det av små fiskebåtar som lossade sin fångst på kajen i hamnen. Idag landas fisk varje dag med båt och att vi har ca 1300 anlöp per år men en del fisk och skaldjur levereras med lastbil som hämtat fångster från olika uppsamlingsplatser runt

vår kust. Idag sker auktionen i vår kylda auktionshall som fylls på under natten med fisk och skaldjur från såväl svenska, norska och danska fiskebåtar. Varje dag, måndag till fredag ropas lådor med räka, kräfta, torsk, kolja, gös och andra förstklassiga råvaror ut. Väder, kvoter och efterfrågan bestämmer priset.

AKTUELLT

AKTUELLT

SF nr 4 2023

Senaste numret av Svensk Fisknäring nr 4 2023 – Tema: Redskapsutveckling

Här är en digital version av senaste numret av Svensk Fisknäring. Läs den och dela den gärna vidare i nyhetsbrev och på hemsidor.

Läs den här: Svensk Fisknäring nr 4 2023

Tidningen Svensk Fisknäring

Svensk Fisknäring är en branschtidning för dig som jobbar med fisk och skaldjur. Vill du ha tidningen i brevlådan är du välkommen att höra av dig till Sjömatsfrämjandet. Du kan också läsa tidningen digitalt. Här nedan hittar du länken

Prenumerera på Nyhetsbrev från Svensk Fisknäring

Svensk Fisknäring riktar sig till dig som jobbar med fisk och skaldjur. Nyhetsbrevet är tänkt som ett komplement till tidningen och tar upp för branschen aktuella nyheter och artiklar, mellan numren av tidningen.

Vill du prenumerera på nyhetsbrevet? Anmäl dig här

Vill du läsa tidningen Svensk fisknäring digitalt? Klicka här

Guidade turer

Vill du komma och besöka oss på auktionen och se hur det går till? Vi erbjuder guidade turer och studiebesök för skolklasser, organisationer och företag. Ett par gånger per halvår erbjuder vi också öppna guidade turer för allmänheten. Vi startar morgonen med en tur [...]

Ett dygn i fiskhamnen

Det är tidig morgon, endast någon enstaka bil kör förbi på Oscarsleden utanför Göteborgs Fiskhamn. Men när man svänger in på området sjuder det av liv. Hela natten har fisk levererats av olika lastbilar från våra hamnar längst kusten. Fiskbilar, truckar och lastbilar kör [...]

Vi är certifierade

Vad är MSC? För omkring 20 år sedan gick WWF och Unilever ihop och bildade MSC, Marine Stewardship Council. Detta kan tyckas vara ett ovanligt samarbete men från bådas håll insåg man att ett utfiskat hav inte skulle kunna ge oss människor någon fisk [...]

VANLIGA FRÅGOR

VANLIGA FRÅGOR

Får vem som helst köpa/sälja på auktionen?2017-03-15T13:38:34+01:00

Svar: För att få sälja sin fisk på auktionen skall man vara certifierad/licensierad yrkesfiskare. Detta för att man då har en personlig kvot av de arter man fiskar och kontrolleras därför av Havs- och Vattenmyndigheten. Detta är grunden för att fisken skall kunna spåras från detaljist tillbaka till fångstområde.

För att få handla på auktionen skall man vara detaljist eller grossist. Man är då också ansluten till en av våra medlemsföreningar (Göteborgs Fiskhandlarförening eller Göteborgs Fiskgrossisters ekonomiska förening). För mer information om hur du blir köpare på auktionen kika in under fliken Branschinfo.

Vilka artiklar får säljas på auktionen?2017-03-15T13:39:06+01:00

Svar: På auktionen säljer licensierade yrkesfiskare sin fångst. Vi tar emot hel fisk, vitfiskfiléer, kokta räkor, övriga levande skaldjur och blötdjur. Vi tar inte längre emot beredda produkter som t.ex. rökt fisk, laxfiléer, kokt krabba, kokt hummer och löjrom.

Det svenska fisket i korthet2017-03-15T13:43:40+01:00

Hur fungerar det svenska fisket?

Svar: Det svenska fiskets förutsättningar varierar stort utefter vår långa kuststräcka. Från möjligheten att fiska bland ett hundratal fiskarter i Västerhavet finns det uppe i Bottniska viken enbart omkring 15 arter. Kommersiellt sett, är dryga 20-talet arter intressanta på marknaden och de flesta svenska fiskare utövar ett blandfiske efter dem och våra skaldjur.

I december månad 2016 fanns det 1289 fiskelicenser. Medellängden bland trålarna är 17,6 m och 38,2% av dessa är under 12 meter. Ser man till alla fartyg (inte bara trålare) så är andelen fartyg under 12 meter, 87,2%.

Fisket kan grovt delas in i tre grupper efter vilket sorts fiske de bedriver:

  • Pelagiska arter (fiskas med trål/not) som sill och makrill.
  • Demersala eller bottenlevande arter (fiskas med trål) som plattfiskar, torskfiskar, havskräfta och räka.
  • Övrigt fiske (med passiva redskap som nät, bur, långrev, etc som innefattar en mängd olika arter däribland torsk, sill, lax och hummer.

De tre viktigaste fiskena i Sverige är det efter: torsk, sill/strömming, samt räka och havskräfta. För mer information om olika redskap se Havs- och Vattenmyndighetens hemsida (se länkar).

Så här når fisken ditt bord

Många fiskebåtar väljer att ta i land sin fisk i sin hemmahamn för att sedan transportera den landvägen till auktionen. I de större distrikten (Varberg, Rönnäng och Öckerö) samlas fisken från de olika båtarna för samtransport till fiskauktionen. Antalet båtar som landar direkt i Göteborgs fiskhamn är i dagsläget enbart ett fåtal.

Fisken rensas och isas redan ombord på båten. När fiskaren närmar sig kajen eller lastbilen närmar sig auktionen ringer de in servicepersonal som är på plats när fisken kommer. Detta är viktigt för att behålla den obrutna kylkedjan som krävs för att säkerställa kvalitén. I utbyte för fulla fisklådor får fiskaren rentvättade returlådor från lådtvätteriet samt mer is, om så önskas, varefter fiskaren kan ge sig ut och fiska igen.

Efter försäljningen på Göteborgs Fiskauktion går fisken direkt vidare till grossister och fiskhandlare för vidare bearbetning i kylrum hos respektive inköpare, många belägna nere i Fiskhamnen. Nästa steg är distribuering ut till butiker, restauranger, skolor etc. En del fisk sänds även på export.

Länkar2017-03-30T13:57:00+02:00

www.havochvatten.se
Havs- och vattenmyndigheten

www.fiskhandlarna.se
Svenska Fiskhandelsförbundet och Göteborgs Fiskhandlarförening.

www.slv.se
Livsmedelsverket: kostrekommendationer, näringsinnehåll, allergi, miljögifter, hygien, svenska handelsbeteckningar, etc.

http://www.msc.org
MSC-märkning av fisk

www.krav.se
Information om miljömärkning av fisk

www.fiskbranschen.se
Fiskbranschens Riksförbund

http://www.sfpo.se
Sveriges Fiskares Producentorganisation

http://maritimaklustret.se
Maritima klustret

www.fishbase.org
Världsomfattande databas över nära 30 000 fiskarter

http://ec.europa.eu/fisheries/index_sv.htm
EU:s publikationer om fiske

http://www.havet.nu
Samlingsportal om havet och havsforskning

http://www.ices.dk
ICES, International Council for the Exploration of the Sea: Internationella havsforskningsrådet, fiskeriforskning och aktuell rådgivning.

http://www.sportfiskarna.se
Information om sportfisket

http://www.livsmedelssverige.org
Aktuell information om livsmedelsmedelssektorn

http://www.lutfisk.nu/index.shtml
Allt du behöver veta om lutfisk

GFA Facebook
Följ oss på Facebook
GFA Instagram
Följ oss på Instagram