Om fiskauktionen

Så här går en auktion till

Det pågår aktiviteter, i stort sett, dygnet runt på Göteborgs Fiskauktion. På kvällen och natten levereras all fisk och skaldjur från fisket.

Ett antal fiskebåtar i veckan landar sina produkter direkt vid kajen i Fiskhamnen. En hel del kommer också med lastbilar som hämtat upp fisk på uppsamlingsorter såsom Strömstad, Grebbestad, Kungshamn, Lysekil, Öckerö, Bua och Träslövsläge. Det är inte bara fisk från Sverige som säljs på auktionen. Norsk- och danskfångad fisk kommer med lastbil.

När produkterna är levererade, ställer nattpersonalen ut fisklådorna i viss turordning i de olika hallarna, för att produkterna sedan skall kunna auktioneras ut enligt ett rullande schema.

Tidig morgon
Varje dag, måndag till fredag pågår auktionen. Kl. 6:30 ringer auktionsförättarna i en klocka och fiskauktionen är igång. Då har fiskhandlare och grossister redan varit på plats ett litet tag och tittat på vad dagens fångster har att erbjuda. De har också möjlighet att gå in på hemsidan och se vad fiskebåtarna har föranmält. De gäller främst räkan, men också när det är ovanligt stora fångster av en specifik art, eller något annat som sticker ut från det vanliga.

För varje låda som säljs läggs en lapp i lådan med köparens namn. Därefter får inköparen med sig en följesedel med full spårbarhet på innehållet i varje inköpt låda.

När det är gott om fisk och skaldjur håller auktionen på till ca 8:30, ibland längre. Men grossister och handlare har bråttom vidare till sina kunder och butiker så alla är angelägna om att tempot är högt.

I stort sett är det bara hel fisk som auktioneras ut. Då och då kommer det in ett parti med filé. På skaldjurssidan är en betydande del av auktionen kokt räka och rå havskräfta och vid säsong även hummer. Förutom den

svenskfångade fisken är det främst Danmark, Norge och Färöarna som levererar fisk och skaldjur till auktionen.

Varför varierar priserna?
Det är tillgång och efterfrågan som styr priserna varje dag. Dåligt väder med kyla och starka vindar gör att fiskebåtarna har svårt att ta sig ut. Då blir det ett fåtal lådor fisk och skaldjur som många intressenter skall buda på nästa dag. Det kan också vara att kvoten för en viss art är slut, att det är högtid för t ex skaldjur som gör att trycket ökar. Men det är också storleken på fisken och kvaliteten på produkterna som styr priset.

Vem få sälja?
Det är i huvudsak registrerade yrkesfiskare som får sälja på auktionen men även andra registrerade företag och organisationer som säljer fisk och skaldjur.
Läs mer under Branschinfo i menyraden.

Vem får köpa?
Alla med registrerad firma får handla. Dock är det ett påslag på 25 % för de som inte är medlemmar. För att handla behöver man ansluta sig som köpare.  Läs mer under Branschinfo i menyraden

Vem får besöka?
För guidade turer kontakta Linda Hallberg på vårt utbildningscentret.

Historik

1907 12 september beslöt stadsfullmäktige att bygga en fiskhamn. Arbetet påbörjades den 11 maj 1908 och avslutades den 17 september 1910.

1910 den 10 oktober hölls den första auktionen. Den första fiskhamnsanläggningen var närmast avsedd för ångtrålare. Då förslaget uppgjordes bestod Göteborgs ångtrålarflotta av endast 9 fartyg. Vid invigningen hade antalet ökat till 13 och tillväxten fortgick. Redan 2 november togs ett beslut om en utvidgning av fiskhamnen.

1914 var den nya etappen klar. Hamnbassängen hade förlängts med 110 meter och en auktionshall med sammanhängande administrationsbyggnad hade anlagts. Vid denna tidpunkt hade trålflottan vuxit till 53 fartyg. Härtill kom ett 70-tal mindre fiskefartyg av annan typ.

.. Med åren förändrades fiskeflottan. De äldre ångtrålarna utrangerades och ersattes med större och nyare båtar. Den motordrivna fiskeflottan gick framåt, större och starkare fartyg byggdes. Detta möjliggjorde en större auktionsradie, man kunde fiska längre ut och på djupare vatten. På grund av fiskhandelns centralisering och västkustfiskets kraftiga frammarsch blev ytterligare utbyggnad av fiskhamnen aktuell.

1923 var äntligen en ny kajsträcka klar, försenad på grund av världskrig, kristiden och sammanhängande svårigheter.

1925 invigdes även en ny auktions- och packhall. Det totala ytinnehållet var vid slutet av 30-talet ca 5000 kvm, fiskhamnskontoret 200 kvm och i andra våningen i administrationsbyggnaden inrymdes hamnbanans expeditionslokaler också om 200 kvm.

Under åren 1925 – 1930 var det avsevärda kvantiteter av närande och hälsosam fiskföda som sålunda gick under klubban. Över 1 miljon kolli med

en vikt av omkring 40 miljoner kilo och motsvarande en försäljningssumma av 9 miljoner kronor har i stort sett utgjort den årliga omsättningen.

1954 stod F-hallen klar.

1970 beslutade Hamnstyrelsen att överlämna Fiskauktionen till näringen och då bildades Göteborgs Fiskauktionsförening. Föreningen skulle ägas av fisket, grossisterna, detaljisterna och konservindustrin.

Fiskauktionerna hade under alla år bedrivits i öppna hallar, kallt på vintern och ofta för varmt på somrarna. Många av grossisterna hade arbetat i otidsenliga lokaler, kraven på kylrum, hanteringslokaler för filé- och annan beredning, hygienutrymmen med mera blev allt mer påtagliga och inför vårt medlemskap i EU blev hårdare miljöbestämmelser ett krav på att bygga nytt för att kunna fortsätta med fiskhantering i framtiden.

1990 började den första etappen med att påla och fylla upp den inre delen av hamnbassängen för att ge plats för parkeringsplatser åt alla köpare och säljare med stora bilar. Därutanför en ny betongpir med plats för större fiskefartyg.

1992 revs den gamla auktionshallen och fiskhamnskontoret.

1993 stod den nya administrationsbyggnaden klar så som den ser ut i dag med tillhörande auktionshall. I juli 1993 hölls den första auktionen inomhus i den nya hallen och den 5 september förrättades invigningen inför 500 inbjudna gäster samt den dåvarande jordbruksministern.