Att fisk och skaldjur är spårbara betyder att vi vet var de är fångade, när de är fångade och med vilka redskap. Havs- och Vattenmyndigheten har under en längre tid arbetat med att ta fram ett spårbarhetssystem för att följa fiskens väg från hav till bord.

Det var myndigheternas behov av förbättrad fångstinformation och konsumenternas behov av att känna sig trygga med var, när och hur fisket eller odlingen skett, som gjorde att EU införde strängare krav på spårbarhet än vad som gäller generellt för livsmedel.

Det är viktigt för myndigheterna att kunna spåra bakåt från detaljhandel till fisket för att kontrollera att uppgifterna stämmer, ha kontroll över kvoter och bidra till att fisket blir mer hållbart.

Vi som auktion är förstahandsmottagare och det är också vi som startar spårbarhetskedjan för den fisk och de skaldjur som anländer till oss från våra fiskare. Detta görs genom att märka upp partier och lämna information till Havs- och Vattenmyndighetens spårbarhetssystem. Alla företag därefter skall märka och rapportera in information till spårbarhetssystemet då de säljer partier till andra företag. Kraven gäller fram till och med det företag som säljer till en detaljist. Detaljisten har skyldighet att känna till informationen bakåt i ledet men detaljisten rapporterar inte in till Havs- och Vattenmyndigheten. Detaljisten informerar konsumenten genom en skylt på fisken eller i lokalen så att konsumenten själv kan läsa.

Följande information skall finnas tillgänglig för konsumenten utan att hen behöver fråga.

 1. Handelsbeteckning (artens svenska namn)
 2. Vetenskapligt namn (Latinskt namn)
 3. Produktionsmetod (fångad, fångad i sötvatten eller odlad)
 4. Fångst eller produktionsområde
 • För fisk fångad i havet skall namn på delområde eller sektion som förtecknas i FAO:s förteckning över fiskeområden, anges. Samt namnet så att konsument förstår t.ex. FAO 27IIIan Skagerrak.
 • För fisk fångad i sötvatten skall sjön/vattnet anges plus land.
 • För odlad fisk skall land anges.
 1. Redskapskategori
 • ”Vadar/Notar”
 • ”Trålar”
 • ”Nät/garn”
 • ”Ringnotar och sänkhåvar”
 • ”Krokar och linor”
 • ”Skrapor”
 • ”Tinor och fällor”

För mer information Havs och Vattenmyndigheten