Göteborgs Fiskauktion MSC

Vad är MSC?
För omkring 20 år sedan gick WWF och Unilever ihop och bildade MSC, Marine Stewardship Council. Detta kan tyckas vara ett ovanligt samarbete men från bådas håll insåg man att ett utfiskat hav inte skulle kunna ge oss människor någon fisk på våra middagsbord i framtiden. För konsumenten fanns inga tydliga valmöjligheter om man ville vara säker på att äta fisk och skaldjur som fiskas på ett hållbart sätt och därför skapade man detta miljömärke som säkrar spårbarhet och hållbarhet för det vi konsumerar från våra hav. MSC blev efter ett par år oberoende från sina grundare och är i dag en icke vinstdrivande organisation som sätter standarder för hållbart fiske och spårbarhet i leverantörskedjan.

GFA är certifierade till MSC:s spårbarhetsstandard vilket innebär att all fisk som säljs som MSC via auktionen kan spåras tillbaka till ett MSC-certifierat hållbart fiske.

Fisken som önskar genomgå en utvärdering bedöms utefter tre principer:

  1. Livskraftiga fiskbestånd – Fisket måste ligga på en nivå där det kan fortsätta i all framtid -utan att fisk – och skaldjursresurserna överexploateras
  2. Minimiera påverkan på miljön – Fisket måste bedrivas på ett sätt som värnar strukturen, produktiviteten, funktionen och mångfalden hos ekosystemet
  3. Effektiv förvaltning- Fisket måste följa alla relevanta lagar och ha ett förvaltningssytem som är flexibelt för att kunna svara på förändrade omständigheter

MSC i Sverige
Idag har vi nio stycken fisken i Sverige som är MSC märkta (varav ett är suspenderat):

SPFPO Nordsjösill
Certifieringsdatum: 9 juni 2008
Art: sill
Område: Norra och mellersta Nordsjön från Norges sydvästkust till Shetlandsöarna och Skottlands nordöstra kust
Fiskeredskap: Snörpvad

MINSA (SPFPO) Makrill från Atlantens nordöstra bestånd
Certifieringsdatum: 11 maj 2016
Område: Nordöstra Atlanten
Fiskeredskap: Snörpvad och flyttrål

Hjälmarens gösfiske
Certifieringsdatum: 7 augusti 2006
Art: Gös
Område: Hjälmaren
Fiskeredskap: Ryssja och bottengarn

Norrbottens Kustfiskareförbund, siklöja
Certifieringsdatum: 2 juni 2015
Art: Siklöja
Område: FAO 27 Atlanten, ICES subdivision area IIIa 31
Fiskeredskap: Bottentrål

SSPO svenska repodlade blåmusslor
Certifieringsdatum: 1 Februari 2014
Art: Blåmussla
Område: Skagerrak & Kattegatt, ICES subdivision IIIa
Fiskeredskap: Repodlat

Danskt och svenskt fiske av havskräftor
Certifieringsdatum: 27 januari, 2015
Art: Havskräfta
Område: Skagerrak & Kattegatt
Fiskeredskap: Bottentrål och bur

Nordhavsräkor i Skagerrak, Kattegatt och Norska rännan
Certifieringsdatum: 15 oktober 2015
Art: Nordhavsräka
Område: ICES-områdena IIIa väst och IVa öst (Skagerrak och den Norska rännan) i både norska och EU:s vatten, FAO 27.
Fiskeredskap: Bottentrål

SPFPO, Atlantoskandisk sill
Certifieringsdatum: 22 december 2015
Art: Sill
Område: FAO-område 27, ICES-områdena I, IIa och IIb
Fiskeredskap: Trål och snörpvad

SPPO, DPPO och DFPO, vårlekande sill från Skagerrak, Kattegatt och Västra Östersjön
Art: Sill
Område: Skagerrak, Kattegatt och västra Östersjön
Fiskeredskap: Trål och not

Vill du veta mer om MSC? Gå in på msc.org